Monthly Archives: Grudzień 2016

Zakładanie stowarzyszeń- kluczowe informacje

Stowarzyszenie jest zakładane na zebraniu założycielskim i musi odbywać się w obecności przynajmniej siedmiu osób, które automatycznie stają się członkami założycielami stowarzyszenia. Na zebraniu podejmują oni uchwały między innymi dotyczące: 1) Powołania organizacji. 2) Przyjęcia jej statutu. 3) Wyborze władz stowarzyszenia. Można również podjąć uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego, a także należy ustanowić zarząd. Zarząd […]

read more