Podejmujesz ważne decyzje? Oceń ryzyko

Podejmujesz ważne decyzje? Oceń ryzyko

Żaden doświadczony przedsiębiorca, który prowadzi dużą firmę nie podejmuje ważnych, strategicznych decyzji w ciemno.

A) Podczas podejmowania decyzji bardzo ważna jest bieżąca analiza sytuacji przedsiębiorstwa. Tutaj przydatne są analizy finansowe, raporty, zestawienia.

B) Przed każdą ważną decyzją czy inwestycją należy rzetelnie przeanalizować ryzyko. Możemy zdiagnozować wiele różnych rodzajów ryzyka: ryzyko związane ze zmianami na rynku walutowym, ryzyko stopy procentowej, ryzyko cen akcji na rynku kapitałowym. Wszystkie te sprawy trzeba wziąć pod uwagę już na początku inwestowania.

Comments are closed.