Jakimi sposobami firma może ocenić efektywność szkolenia biznesowego?

Jakimi sposobami firma może ocenić efektywność szkolenia biznesowego?

Szkolenia dla firm są przeprowadzana w sporej liczbie przedsiębiorstw. Duża część firm decyduje się po ich zakończeniu poddać je obiektywnej ocenie. Wykorzystać do tego mogą następujące instrumenty oceniania wartości szkolenia:

  • stosowanie metody porównawczej zachowań uczestników przed oraz po szkoleniu

  • przeprowadzanie ankiet w trakcie szkolenia oraz po jego zakończeniu

  • zweryfikowanie wiedzy uczestników za pomocą testów

  • długoterminowa ocena zmian w zachowaniu uczestników kilka miesięcy po zakończeniu szkolenia

Comments are closed.